Framework Program

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ALUMINIUM AND NON-FERROUS METALS 2017


KUTNÁ HORA, 10. - 13. 10. 2017

Detailed timetable for the conference with precise timing arrangement of individual contributions and the lectures will be distributed in III. Circular Letter to 5. 10. 2017.

10. 10. 2017

16:00 - 17:00
Registration of conference participants
17:00 - 18:00
Dinner
18:00 - 20:00
Visit of the St. Barbora cathedral with a concert performance.

11. 10. 2017

08:00 – 10:00
Registration of conference participants
08:30 – 08:45
Opening of the conference
08:45 – 12:00
1. Session of the conference
13:00 – 15:00
2. Session of the conference
16:00 – 19:00
Visit of the castle Kačina
19:30
Dinner

12. 10. 2017

09:00 – 13:30
3. Session of the conference
14:30 – 17:30
4. Session of the conference
17:30 – 17:40
Conclusion of the second day of the conference
18:00 – 19:00
Negotiations of editorial board
19:00
Social evening program

During the first and second day will also run a competition for
"The most beautiful colour and black and white material structure"

Competition "The most beautiful colour and black and white material structure"


Competition will be held in two categories namely in the field of colour photography and in the field of black and white photography. Each participant may submit max. 3 colour and 3 black and white photographs of material structure (it is possible to participate in only one of these categories). Photos can be in size max. A4. Each photograph is then needed to describe: zoom, 1 - 2 sentence description of the structure, method of etching and observation.

Photos will be posted during the first day of the conference and will be evaluated by the Competition Commission and the participants (Vox Populi). The winners will be awarded with prizes. Awards will be presented at the social evening of the conference. Photo images should be sent no later than 1. 10. 2017 to the contact address.

Preliminary summary of lectures

Totka Bakalova TU v Liberci
Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminum Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings
Juraj Belan Žilinská univerzita v Žiline
The SEM Investigation of Inconel 718 Fatigue Process at Various Loading Conditions
Adriana Bernatiková VŠCHT v Praze
Příprava aluminidů titanu a železa pomocí mechanického legování
Michal BoháčikŽilinská univerzita v Žiline
Identifikácia vnútorných chýb hliníkových odliatkov ultrazvukovou technikou (Identification of Aluminium Castings Internal Defects by Ultrasonic Technique)
Dana Bolibruchová Žilinská univerzita v Žiline
Vplyv rýchlosti ochladzovania na tvorbu železitých fáz v zliatine AlSi7Mg0,3
Drahomír Dvorský VŠCHT v Praze
Charakterizace kompozitních materiálů s hořčíkovou matricí připravenými práškovou metalurgií
Michaela Fousová VŠCHT v Praze
Vliv podmínek přípravy vzorků slitiny Ti6Al4V aditivní technologií SLM
Martin Fujda TU Košice
Natural Aging Behaviour of EN AW 6082 and Lead Free EN AW 6023 Aluminium Alloys
Miroslav Glogovský TU Košice
Structure and Properties of Extruded Carbon Fibers Reinforced EN AW 6082 Aluminium Matrix Composites
Vladimír Hönig ČZU v Praze
Stanovení intervalu výměny olejové náplně vznětových motorů podle množství neželezných kovů
Stanovení intervalu výměny olejové náplně benzinových motorů podle množství neželezných kovů
Iryna Hren FVTM UJEP
Výzkum vlivu beryllia na modifikaci u slitin typu Al-Si
Zdeněk Juříček AL INVEST Břidličná, a.s.
Posouzení účinnosti aplikace AlTiB drátu v podmínkách kontinuálního lití pasů z Al slitin
Anna Knaislová VŠCHT v Praze
Vysokoteplotní chování slitin Ti-Al-Si připravených metodou Spark Plasma Sintering
Michaela Kolnerová TU v Liberci
Vliv tepelného zpracování na změnu vlastností povlaku AlSi u vysokopevnostních plechů
Zdeňka Kolská PřF UJEP
„Na velikosti záleží“ aneb není kov jako kov
Antonín Kříž ZČU v Plzni
Vliv chemického složení a struktur na degradační procesy hliníkových slitin
Jiří Kubásek VŠCHT v Praze
Charakterizace hořčíkové slitiny WE43 připravené různým termomechanickým zpracováním
Vojtěch Kučera VŠCHT v Praze
Aluminium Alloy 7075 Prepared by Powder Metallurgy
Tomasz Lipiński University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Analysis of Mechanical Properties of AlSi9Mg Alloy with Al-Ti-B Additions
Petr Louda TU v Liberci
Improving The Tribological and Mechanical Properties of an Aluminum Allow by Deposition of TiCN Coatings
Ivan Lukáč TU Košice
Interpretácia výsledkov fraktografie v praxi
Jan Luštinec SVÚM, a.s.
Vliv parametrů homogenizace na strukturu slitin EN AW 6082 a EN AW 6110
Miloš Matvija TU Košice
Phase Analysis of EN AW 6023 Aluminum Alloy after Short Time Ageing
Alena Michalcová VŠCHT v Praze
Powder Metalurgy Prepared Al Alloys and their „Self-healing“ Possibilities
Lenka Michnová FVTM UJEP
Intermetalické fáze v polykomponentní slitině AlSi9Ni2CuMgMn0,6
Miroslav Müller ČZU v Praze
Effect of Surface Treatment of Adhesive Bonded Sheet of Duralumin EN AW 2024 T3 on Adhesive Bond Strength Created by Means of Structural Two-component Adhesive
Research on Aluminium Alloy AlCu4Mg Surface Machined by Abrasive Water Jet
Pavel Nachtnebl ČVUT v Praze
Diffusion Welding of Alloy AlMg3
Daniel Novák Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Laserové sváření hliníkových slitin
Peter Palček Žilinská univerzita v Žiline
Vplyv chemického zloženia zliatin horčíka na ich vnútorné tlmenie
Richard Pastirčák Žilinská univerzita v Žiline
The Impact of Technological parameters on Casting Integrity, Mechanical Properties and Structure of AlSi7Mg0.3 Alloy by Using Squeeze Casting Technology
Radka Podprocká Žilinská univerzita v Žiline
Účinok mangánu pri eliminácii nepriaznivého vplyvu intermetalických fáz s rôznou úrovňou železa
Filip Průša VŠCHT v Praze
Vysoce pevné slitiny Ti připravené intenzivní plastickou deformací
Ondřej Řidký TU v Liberci
Vliv odplynění taveniny pomocí probublání taveniny inertním plynem na únavové vlastnosti slitiny AlSi9Cu3 –
Chování slitiny AlSi9Cu3 lité tlakově při cyklickém zatěžování s počtem cyklů vyšší než 10 na 9
Pavel Salvetr VŠCHT v Praze
Ovlivnění reakčního mechanismu a možnosti snížení obsahu fáze Ti2Ni ve slitinách Ni-Ti
Augustín Sládek Žilinská univerzita v Žiline
Nové spôsoby technologickej prípravy výroby presných odliatkov v leteckom priemysle
Jiří Sobotka TU v Liberci
Únavové vlastnosti slitiny hliníku AW-5182 v závislosti na deformaci
Pavel Solfronk TU v Liberci
Vliv tepelného zpracování na změnu mechanických vlastností slitiny EN AW 6082i
Alexandra Šenková VŠCHT v Praze
Slitiny s vysokou entropií na bázi systému Fe-Co-Cr-Ni
Jan Šerák VŠCHT v Praze
Dispersion of Properties of Commercial Aluminium Alloys within Their Material Standards
Andrea Školáková VŠCHT v Praze
Vznik fází v systému Ti-Al