Program

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ


LUHAČOVICE, 23. až 26. 10. 2018

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 5. 10. 2018.

23. 10. 2017

13:00 - 15:00
Registrace účastníků konference
15:00 - 18:30
1. část konference – doktorandská sekce
19:00 - 20:00
Večeře

24. 10. 2017

08:00 – 10:00
Registrace účastníků konference
08:30 – 08:45
Zahájení konference
08:45 – 11:45
1. část konference – jednání konference
12:45 – 14:00
2. část konference – jednání konference
15:00 – 19:00
Prohlídka Vizovického zámku, prohlídka sklepení a krypty, Coffee break
Exkurze do Destillery Land Rudolf Jelínek Vizovice
19:30
Večeře

25. 10. 2017

08:30 – 13:00
3. část konference – jednání konference
14:00 – 16:30
4. část konference – jednání konference
16:30 – 16:40
Závěr druhého dne konference – ukončení
17:30 – 18:30
Jednání redakční rady časopisů MT a ST
19:00
Společenský večer

Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž
„O nejhezčí fotografii struktury materiálu“

Soutěž „O nejhezčí fotografii struktury materiálu“


Soutěže se mohou zúčastnit všichni účastníci konference, kteří vystaví barevné nebo černobílé fotografie struktur materiálů. Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 6 fotografií. Fotografie mohou být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování, název fotografie.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotografie zasílejte nejpozději do 8. 10. 2018 na kontaktní adresu.

Fotografie je také možné přivézt, po předchozí domluvě a zaslání potřebných informací předem e-mailem, na místo konference. Fotografie je pak třeba odevzdat první den konference maximálně druhý den ráno, aby byly vyvěšeny a mohly být spravedlivě hodnoceny.